Vizier2030. Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen. Advies SAR WGG

Advies van de Strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) over de nota Vizier 2030

Vizier2030. Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen. Advies SAR WGG