Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het zesde rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het hervormingsprogramma geeft een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Zo krijgt de Europese Commissie een fijnmaziger beeld van de maatregelen die op Vlaams niveau worden genomen.

Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Publicatiedatum
maart 2016
Publicatietype
Beleidsdocument