Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid

Sinds 1 maart 2010 is er een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gaat nu ook aandacht naar toegankelijkheid. In deze brochure vindt u, naast de volledige tekst van deze toegankelijkheidsverordening, nuttige informatie die u beter wegwijs maakt. De opzet van deze verordening is publieke gebouwen voor iedereen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken. Voor personen met een handicap is toegankelijkheid een absolute noodzaak om op een zelfstandige en gelijkwaardige manier te kunnen leven, wonen en werken. Het is evenwel een misvatting te denken dat toegankelijkheid alleen van belang is voor mensen met een handicap. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele ruimtes.

Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid