Vlaanderen in TIMSS 2003

TIMMS of Third Mathematics and Science Study is een studie die de prestaties voor wiskunde en wetenschappen van 14-jarigen internationaal in kaart brengt. De studie bevat de voornaamste bevindingen van TIMMS... en de trends...... vanuit een Vlaamse invalshoek.

Vlaanderen in TIMSS 2003

Publicatiedatum
december 2004
Publicatietype
Studie