VLAREMA wijziging 6. Advies SERV en Minaraad

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

VLAREMA wijziging 6. Advies

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies