Vlarempel. Milieuwetgeving voor Vlaamse scholen

De brochure vermeldt de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor elke school op het vlak van de milieuwetgeving. Ze geeft scholen een antwoord op veel voorkomende vragen over milieuvergunningen, grondwaterwinning, afval, bodem, lozingsnormen voor afvalwater en heffingen.

Vlarempel. Milieuwetgeving voor Vlaamse scholen

Publicatiedatum
november 2009
Publicatietype
Brochure
Doelgroep
Scholen