Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het overlegcomité WVG. Advies SAR WGG

De SAR WGG is bijzonder tevreden dat de Vlaamse Regering een overlegcomité opricht voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In dit Overlegcomité zullen akkoorden kunnen gesloten worden tussen het middenveld en de Vlaamse Regering.

Voorontwerp decreet oprichting overlegcomité WVG. Advies