Voorontwerp van decreet betreffende wijkwerken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming. Advies

Advies over het voorontwerp van decreet inzake wijkwerken

Voorontwerp decreet wijk-werken. Advies

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies