Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Advies

De SERV die zich eerder geen grote voorstander van de inkanteling van het hoger beroepsonderwijs in de hogescholen noemde, vindt het wel positief dat er nu van dit belangrijke onderwijsniveau concreet werk wordt gemaakt. Een aantal HBO5-opleidingen zijn immers broodnodig voor de arbeidsmarkt.

Wijzigingen HBO en hoger onderwijs. Advies

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Beleidsadvies