Financiering volwassenenonderwijs. Advies SERV

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15.06.2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Financiering volwassenenonderwijs. Advies SERV

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies