Voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking. Advies SARC

Advies van de Algemene Raad van de SARC, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

Voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking. Advies SARC