Voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. Advies

Advies van de SARC-Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. Advies

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC