Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale en topsportinfrastructuur. Advies

Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale en topsportinfrastructuur. Advies

Publicatiedatum
januari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC