Voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Advies

Advies van de SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Advies

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC