Voorontwerpbesluit betreffende de Vlaamse raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Advies SERV

Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voorontwerpbesluit betreffende de Vlaamse raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Advies SERV

Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Beleidsadvies