Eindtermen. Advies SERV

Advies op eigen initiatief van de SERV naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisionderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs wat de onderwijsdoelen betreft

Eindtermen. Advies SERV

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Beleidsadvies