Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet. Advies SARC

Advies van de SARC over het voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet. Advies SARC

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC