Voorstel van strategie voor de versterking van de ViA-transities. De Raad van Wijzen

Het rapport bevat een kortetermijnactieplan en een voorstel van strategie voor de periode 2014-2020 om de transities van Vlaanderen in Actie (ViA) te versterken. Het vertrekt vanuit de gemeenschappelijke ambitie om de doelstellingen van het Pact 2020 te realiseren tegen 2020.

Voorstel van strategie voor de versterking van de ViA-transities

Publicatiedatum
maart 2014
Publicatietype
Rapport
Reeks
Vlaanderen in Actie (ViA)