Besluit vrijstelling loodsplicht. Advies Vlaamse Havencommissie

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee- en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

Besluit vrijstelling loodsplicht. Advies Vlaamse Havencommissie

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies