Wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen? Resultaten van een grootschalige bevraging in 2018

Agromilieu- en klimaatmaatregelen vormen een belangrijke maatregel in het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma en hebben als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde natuur- en milieudoelen. In de eerste helft van 2018 werd op basis van een grootschalige online enquĂȘte onderzocht hoe landbouwers de agromilieu- en klimaatmaatregelen ervaren en toepassen. Het rapport geeft de resultaten weer.

Wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen? Resultaten van een grootschalige bevraging in 2018

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Eline de Regt, Linn Dumez, Joeri Deuninck