Wat denkt de varkenshouder? Resultaten van een grootschalige bevraging in 2016

Naar aanleiding van een aantal moeilijke jaren in de varkenssector vond een G30-varkenstop over de toekomst van de Vlaamse varkenssector plaats. Een van de acties uit het actieplan was het uitvoeren van een grootschalige bevraging bij varkenshouders. Het rapport bespreekt de resultaten van een online bevraging in 2016 waaraan bijna 1200 varkenshouders deelnamen.

Wat denkt de varkenshouder?

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Rapport