Waterputten als archeologische informatiebron. Handleiding

Een waterput is een complex archeologisch spoor. Alleen een goed inzicht in de constructie- en gebruiksgeschiedenis laat toe de juiste opgravingsmethoden en -keuzen toe te passen. De handleiding geeft praktische tips en achtergrondinformatie die toelaten uit het onderzoek van een waterput zoveel mogelijk informatie te halen. Stratigrafie, vondstenverzameling, bemonstering, datering en interpretatiemogelijkheden komen aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor de veiligheid bij het veldwerk.

Waterputten als archeologische informatiebron

Publicatiedatum
april 2013
Publicatietype
Handleiding
Auteur(s)
Sofie Debruyne, Anton Ervynck & Kristof Haneca
Reeks
Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 5
ISBN
9789075230383