Werkbaar werk in het onderwijs. Rapport

Het rapport brengt de werkbaarheidssituatie van personeelsleden in het onderwijs in beeld. De analyse is gebaseerd op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016. Iets meer dan de helft (52,5%) van de personeelsleden heeft in 2016 een werkbare job. De afgelopen tien jaar daalde het aandeel onderwijsmedewerkers met werkbaar werk systematisch. Dat heeft vooral te maken met de toename van werkstressklachten en van werk-privé-combinatieproblemen.

Werkbaar werk in het onderwijs. Rapport

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe