Werkbaar werk voor werknemers in micro-ondernemingen. Rapport

Het rapport brengt op basis van een analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016 de werkbaarheidssituatie van werknemers in micro-ondernemingen in beeld. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Werkbaar werk voor werknemers in micro-ondernemingen. Rapport

Publicatiedatum
december 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe