Wetenschappelijke vaardigheden voor de toekomst. De eerste resultaten van PISA 2006

De brochure beschrijft de resultaten van het PISA-onderzoek 2006. PISA (Programme for International Student Assessment) is een driejaarlijkse internationale studie waarbij de kennis en vaardigheden van 15-jarigen wordt getest. De coördinatie van dit initiatief gebeurt door de onderwijsministeries van de deelnemende landen, overkoepeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het hoofddomein van PISA 2006 is wetenschappelijke geletterdheid. In 2003 was dat wiskundige geletterdheid en in 2000 was het hoofddomein leesvaardigheid.

Wetenschappelijke vaardigheden voor de toekomst. De eerste resultaten van PISA 2006

Publicatiedatum
december 2007
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Inge De Meyer