Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten. Een analyse voor de periode 2010-2015

Wie komt naar Europa, en waarom? De Europese Unie verzocht de lidstaten om een eenvormige registratie van de verblijfsgronden van de buitenlandse immigranten op te starten. Vergelijking toont dat België in de middenmoot zit voor het aantal afgeleverde (eerste) verblijfsvergunningen aan ‘derdelanders’ (die van buiten de Europese Unie komen) in relatie tot de bevolking. In België zijn aan die groep in de periode 2010-2015 vooral veel vergunningen om ‘familiale redenen’ (53%) toegekend of om ‘andere redenen’ waaronder ‘asielverlening’ (25%). Dan volgen ‘studie’ (12%) en ‘werk’ (9%).

Wettelijke redenen voor verblijf van buitenlandse immigranten. Een analyse voor de periode 2010-2015

Publicatiedatum
december 2016
Publicatietype
Studie
Auteur(s)
Edwin Pelfrene, Ingrid Schockaert, Edith Lodewijckx
Reeks
SVR-Verkenningen 2016/6