Wijziging 7 VLAREMA. Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV

Advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Wijziging 7 VLAREMA. Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies