Wijziging decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Advies

Advies van de SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over het ontwerp van besluit houdende wijziging van het besluit tot uitvoering van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de procedure inzake de erkenning van politieke jongerenbewegingen

Wijziging decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Advies

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies