Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijs. Advies Vlor

Advies over het voorstel van decreet houdende wijzigingen van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft.

Wijziging inschrijvingsrecht, ook voor buitengewoon onderwijs. Advies Vlor

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Beleidsadvies