Waterbouwkundig Laboratorium (WL). Jaarverslag 2015-2016

Vanaf 2015 verschijnt het activiteitenverslag van het Waterbouwkundig Laboratorium tweejaarlijks. Het verslag bevat de hoogtepunten van de activiteiten. Het geeft een beeld van de prestaties en initiatieven die de grenzen van het kennen en kunnen verleggen en die de meer innovatieve benadering onderstrepen.
Frequentie
Tweejaarlijks
Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Jaarverslag