Vlaams Parlement

Het parlement is de wetgevende macht in een democratie. In het Vlaams Parlement zetelen volksvertegenwoordigers, die om de 5 jaar verkozen worden. Het Vlaams Parlement keurt decreten goed, benoemt en controleert de Vlaamse Regering en keurt elk jaar de begroting goed, die de regering van financiële middelen voorziet voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen.

Vlaams Parlement

Adres
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 11 11
Fax
02 552 11 22
E-mail
Website