Beperkingen aan verkiezingscampagnes en overheidscommunicatie tijdens de sperperiode

In de aanloop naar verkiezingen is er een periode waarin de communicatie van de kandidaten enerzijds en de overheid anderzijds zich aan bijzondere, beperkende regels moet houden, de zogenaamde ‘sperperiode’.

De eerstvolgende verkiezingen zijn de federale, regionale en Europese verkiezingen van zondag 26 mei 2019. De sperperiode voor die verkiezingen is gestart op 26 januari 2019.

Verkiezingscampagnes tijdens de sperperiode

De uitgaven en financiële verbintenissen voor verkiezingspropaganda mogen bepaalde maximumbedragen niet overschrijden in de sperperiode. Die bedragen (per kandidaat, per lijst en per partij) vindt u op Verkiezingen.fgov.be.

Daarnaast zijn een aantal campagnemiddelen niet toegelaten tijdens de sperperiode. De partijen, de lijsten of de kandidaten en ook derden die voor hen propaganda voeren mogen:

  • geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden
  • geen commerciële telefooncampagnes voeren
  • geen reclamespots op radio, televisie of in de bioscoop uitzenden
  • geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches
  • geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m².

Voor verkiezingsaffiches langs autosnelwegen en gewestwegen gelden bijkomende regels. In sommige gevallen staat de overheid publiciteit op openbaar domein toe als de kandidaat de nodige vergunningen heeft of als de gemeente zelf de nodige dragers voorziet. In de meeste gevallen is affichering op openbaar domein echter verboden (bv. langs snelwegen).

Voor gepersonaliseerde communicatie met de kiezer (bv. verkiezingsdrukwerk op naam, e-mailboodschappen) moeten de kandidaten rekening houden met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG), in werking sinds 25 mei 2018. Kandidaten, lijsttrekkers en politieke partijen rekening moeten houden met verstrengde eisen in de verwerking en het bijhouden van persoonsgegevens.

Bijzondere regels voor overheidscommunicatie tijdens de sperperiode

De sperperiode geldt niet alleen voor de partijen en hun kandidaten, maar ook voor de communicatie van de Vlaamse overheid:

  • De overheidscommunicatie mag zich zich niet lenen voor propaganda en ondersteuning van partijpolitieke of ideologische doeleinden.
  • De overheidscommunicatie moet ‘gedepersonaliseerd’ zijn. In de communicatie mag de functie van een minister vermeld zijn, maar niet zijn naam, handtekening of afbeelding.
  • De overheid moet terughoudend zijn bij het voeren van een campagne tijdens de sperperiode. De campagne moet altijd informatief en objectief zijn.
  • Persberichten van de Vlaamse overheid mogen wel de naam of afbeelding van de minister bevatten. Ook persconferenties mogen gewoon doorgaan.

Bovenstaande bijzondere regels voor overheidscommunicatie gelden enkel voor de communicatie van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen

Contact

Dienst Verkiezingen

Adres
Dienst Verkiezingen
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
België
Telefoon
02 518 21 31
E-mail
Website