Digitaal stemmen

Bij de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 kunnen de inwoners van 157 Vlaamse gemeenten digitaal stemmen. Die gemeenten nemen een elektronisch stemsysteem in bruikleen van de Vlaamse overheid.

Op de website Verkiezingen.fgov.be meer informatie over de digitale stemprocedure en een overzicht van de gemeenten die de stemcomputer gebruiken.

Digitaal stemmen in Brussel

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt in alle 19 gemeenten met een stemcomputer gewerkt. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel vindt u op verkiezingen2018.brussels.