Kunnen Belgen in het buitenland deelnemen aan verkiezingen in België?

Voor alle Belgen geldt de stemplicht, ook als u zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevindt. Bent u toevallig op de dag van de verkiezingen in het buitenland (werk, studie of vakantie), dan kunt u een volmacht geven aan een andere stemgerechtigde Belg.

Als u als Belg in het buitenland woont geldt de stemplicht niet automatisch. U moet eerst een aanvraag indienen tot deelname aan:

 • de federale verkiezingen
 • de Europese verkiezingen.

Wie geen domicilie in België heeft, kan niet deelnemen aan de lokale, provinciale en regionale verkiezingen.

Federale verkiezingen

Als u Belg bent, maar in het buitenland woont, kunt u onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de federale Parlementsverkiezingen. U kunt uw stemrecht alleen uitoefenen:

 • als u zich in de consulaire registers hebt laten inschrijven (ten laatste op 31 januari 2019)
 • én als u de kiesvoorwaarden vervult.

Pas dan bent u automatisch onderworpen aan de stemplicht.

Vervolgens zal u worden uitgenodigd om een keuze te maken uit vijf procedures:

 • de persoonlijke stemming:
  • in een Belgische gemeente
  • of in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost (Belgische ambassade of consulaat) waar u bent ingeschreven
 • de stemming bij volmacht:
  • in een Belgische gemeente
  • of in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven
 • en de stemming per briefwisseling.

Europese verkiezingen

Belgen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen, mogen ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Zij kunnen stemmen per brief.

 • Eerst moet u een aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post (Belgische ambassade of consulaat - ten laatste op 31 januari 2019).
 • In aanloop naar de verkiezingen stuurt het bijzonder kiesbureau bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een stembiljet naar uw adres in het buitenland.
 • U brengt uw stem uit op het stembiljet.
 • De uitgebrachte stem moet vervolgens in een neutrale retouromslag worden teruggestuurd naar het bijzonder kiesbureau.

Meer info

Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de voorwaarden en de stemprocedure voor Belgen die in het buitenland willen deelnemen aan verkiezingen.

Andere veelgestelde vragen