Verkiezingen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op zondag 25 mei 2014 vonden de verkiezingen voor het federale parlement plaats. De volgende federale verkiezingen zijn gepland voor zondag 26 mei 2019.

Rechtstreekse verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. U kunt uw stem uitbrengen op de kandidaten van de kieskring waartoe uw gemeente behoort:

 • 135 verkozenen uit de 10 provinciale kieskringen
 • 15 verkozenen uit de kieskring Brussel-Hoofdstad.

De inwoners van het Vlaams Gewest kunnen 87 zetels verdelen aan:

 • 24 volksvertegenwoordigers uit Antwerpen
 • 12 volksvertegenwoordigers uit Limburg
 • 20 volksvertegenwoordigers uit Oost-Vlaanderen
 • 15 volksvertegenwoordigers uit Vlaams-Brabant
 • 16 volksvertegenwoordigers uit West-Vlaanderen.

De inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de keuze om hun stem uit te brengen in Vlaams-Brabant of in de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Geen rechtstreekse verkiezing van de Senaat

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 werden de leden van de Senaat niet langer rechtstreeks verkozen, maar samengesteld op basis van de resultaten van de federale en regionale parlementsverkiezingen. De Senaat bestaat vandaag uit 60 leden:

 • 50 senatoren uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten)
  • 29 Nederlandstaligen
  • 20 Franstaligen
  • en 1 Duitstalige
 • 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.

Meer informatie

Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u:

Veelgestelde vragen

Contact

Dienst Verkiezingen

Adres
Dienst Verkiezingen
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
België
Telefoon
02 518 21 31
E-mail
Website