Voorzitters en bijzitters in een stem- of telbureau

Op de dag van de verkiezingen doet de overheid een beroep op burgers om het kiezen in de stemlokalen en het tellen van de uitgebrachte stemmen in goede banen te leiden. In aanloop naar de verkiezingen worden zij per brief opgeroepen om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter.

De voorzitters van de stembureaus en de (plaatsvervangende) bijzitters worden aangesteld door de vrederechter of door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. In geval van verhindering moeten zij het hoofdbureau daarvan bericht geven binnen 3 dagen na de kennisgeving (contactgegevens staan vermeld op de brief). Voorzitters en bijzitters die niet komen opdagen op de dag van de verkiezingen worden vervolgd en kunnen een boete krijgen.

De kandidaten van de deelnemende partijen mogen geen deel uitmaken van een stem- of telbureau. De partijen mogen wel getuigen afvaardigen die kunnen nagaan of de verkiezingen eerlijk verlopen.

Stembureau

Het stembureau zorgt er voor dat het stemmen in het stemlokaal goed verloopt.

Het stembureau bestaat uit:

  • de voorzitter
  • 4 bijzitters (5 bij digitale stemming)
  • 4 plaatsvervangende bijzitters (5 bij digitale stemming)
  • en een secretaris.

De secretaris wordt niet opgeroepen, maar wordt door de voorzitter van het stembureau zelf benoemd uit de kiezers van de gemeente of van het stadsdistrict.

Telbureau

Het telbureau telt de papieren stemmen van een aantal stembureaus. Voor digitale stembureaus is er geen telling nodig.

Het telbureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en 2 tot 4 bijzitters en plaatsvervangende bijzitters afhankelijk van het aantal te verkiezen raadsleden.

De secretaris wordt niet opgeroepen, maar wordt door de voorzitter van het telbureau zelf benoemd uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente uit hetzelfde gewest.

Instructies

In aanloop naar de verkiezingsdag krijgt de voorzitter een bundel met de nodige praktische informatie over de taken van het bureau en het verloop van de stemming of de telling. De voorzitter krijgt ook een overzicht van de opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters en het verzoek om zelf een secretaris aan te stellen.

Ook de bijzitters krijgen een brief met praktische informatie (locatie van het bureau, startuur, vergoeding).

Contact

Dienst Verkiezingen

Adres
Dienst Verkiezingen
Park Atrium
Koloniƫnstraat 11
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 518 21 31
E-mail
Website