De Vlaamse Codex

Het geheel van de Vlaamse wetgeving en regelgeving is verzameld in de Vlaamse Codex. De Vlaamse Codex bevat zo de geconsolideerde Vlaamse wetgeving vanaf 1 januari 1964 en wordt permanent aangevuld. Via een zoekfunctie vindt u in de codex:

  • de decreten
  • besluiten van de Vlaamse Regering (BVR)
  • ministeriële besluiten
  • omzendbrieven
  • meerdere andere besluiten.

Vlaamse wetgeving vindt u ook in het Belgisch Staatsblad, net als de wetgeving van de federale overheid en andere gemeenschappen en gewesten. De Vlaamse Codex is een officieuze verzameling en vormt geen officiële bekendmaking in de zin van een wetboek. De publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft wel een officieel karakter.

Vlaamse regelgeving in voorbereiding, zoals ontwerpen of voorstellen van decreet, kunt u raadplegen op de site van het Vlaams Parlement onder de hoofding ‘parlementaire documenten’ en in de regelgevingsagenda's van de Vlaamse overheid.

Contact

Team Publiek recht en regelgeving

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Publiek recht en regelgeving
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 57 28
Website