chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geografische informatie over Vlaanderen

  Bent u op zoek naar geografische kaarten, plannen of luchtfoto's? Dan bent u bij Informatie Vlaanderen aan het juiste adres. Het agentschap beschikt over tal van producten op maat van de gebruiker, zoals:

  Die plannen en interactieve kaarten zijn verzameld op de website Geopunt. Op de website van Informatie Vlaanderen vindt u meer informatie over alle geografische producten en diensten.

  Geopunt en Geo-Vlaanderen

  De website Geopunt maakt de kaart van Vlaanderen en de geografische gegevens nog meer toegankelijk voor burgers, ondernemingen, verenigingen en overheidsdiensten. Op die website kunt u de geografische informatie uit de vroegere Geo-Loketten van de Vlaamse overheid raadplegen over bevoegdheden van de Vlaamse overheid, zoals milieu, ruimtelijke planning, erfgoed, landbouw of economie.

  Als u een onroerend goed wenst te kopen, kunt u op Geopunt de nodige informatie zichtbaar maken:

  • bouwen en ruimtelijke ordening (recht van voorkoop, gewestplan, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, ...)
  • natuur en milieu (bossen, Vlaams Ecologisch Netwerk, overstromingsgebieden, riolering)
  • mobiliteit (openbaar vervoer, parkings, waterwegen)
  • cultuur, sport en vrije tijd (cultureel erfgoed, toerisme)
  • onderwijs (scholen)
  • welzijn, gezondheid en gezin (kinderopvang, zorginstellingen)
  • economie (landbouw, bedrijventerreinen).

  U vindt er ook historische kaarten.

  Gronddatabank en Geografisch Informatiesysteem (GIS)

  De Gronddatabank en de Geografisch Data Infrastructuur Vlaanderen (GDI-Vlaanderen) bundelen alle geografische informatie in Vlaanderen en maken het bruikbaar voor een doordacht grondbeleid met het oog op een efficiënte inrichting en beheer van natuur en ruimte  en de invulling van het overheidsbeleid in specifieke deelgebieden.

  Dit houdt in dat verwerving van gronden (in der minne, door onteigening of door toepassing van recht van voorkoop) en de regeling van de eigendom en het gebruik ervan op basis van de verschillende wetgevingen op een gecoördineerde en snelle wijze kan gebeuren.

  Grootschalig Referentiebestand (GRB)

  Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een digitale geografische databank die een duurzaam antwoord biedt op de voortdurende vraag naar grootschalige geografische informatie. De technische bepalingen van het GRB moeten erover waken dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren.

  In de eerste plaats is het GRB een grootschalige opname van het grondgebied. Concreet worden gegevens van gebouwen, inrichting van wegen, spoorwegen, watergebieden en percelen opgenomen.

  Het GRB geldt ook als een referentie. De GRB-data zijn authentieke referentiegegevens. Er is een algemene gebruiksplicht van de GRB-data sinds 1 januari 2015.

  Ten slotte worden de gegevens beheerd als een bestand en niet als een snel verouderende kaart. Het GRB wordt ook voortdurend geactualiseerd.

  De GRB-producten worden op verschillende manieren aangeboden:

  • als een artikel (het GRB wordt als een pakketje gegevens of dataset verpakt)
  • onder de vorm van geografische services.

  De GRB-producten zijn voor iedereen beschikbaar. Afhankelijk van wie de GRB-producten wenst te gebruiken, en het gepland gebruik, zijn er verschillen in toegang, voorwaarden en prijzen.

  Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB)

  Het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) is een databank die een lijst bevat met alle straatnamen van België en de huisnummers in Vlaanderen en hun ligging.

  Wat het CRAB bijzonder maakt is dat het ook de positie van deze adressen bevat. Meer bepaald wordt van elk van de 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen een xy-coördinaat opgeslagen die de ligging bepalen op de kaart.

  Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)

  Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) laat u toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

  Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is gratis en is toegankelijk voor professionele planaanvragers en particulieren.

  Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

  Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijdt de Vlaamse overheid werken op omleidingstrajecten conflicten tussen werken en manifestaties.

  Contact

  Agentschap Informatie Vlaanderen

  Adres
  Boudewijnlaan 30 bus 60
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 72 02
  Fax
  02 553 72 05
  Website
  Openingsuren

  Informatie Vlaanderen in Gent:

  Virginie Lovelinggebouw
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent

  informatie.vlaanderen@vlaanderen.be