Leden en bevoegdheden van de Vlaamse Regering 2014-2019

Op 25 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering Bourgeois I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Geert Bourgeois.

Ministers en hun bevoegdheden

Geert Bourgeois (N-VA)

Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
bevoegd voor

 • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel
 • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme
 • het beleidsveld onroerend erfgoed
 • het protocol

Hilde Crevits (CD&V)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs
bevoegd voor

 • het beleidsdomein onderwijs en vorming

Sven Gatz (Open Vld)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
bevoegd voor

 • het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport
 • het beleidsveld coördinatie Brussel

Liesbeth Homans (N-VA)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
bevoegd voor:

 • de bestuurszaken
 • het beleidsveld woonbeleid
 • het beleidsveld sociale economie
 • het gelijkekansen- en integratiebeleid
 • de coördinatie van het armoedebeleid

Ben Weyts (N-VA)

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
bevoegd voor

 • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken
 • het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand
 • het beleidsveld dierenwelzijn
 • het beleidsveld toerisme

Jo Vandeurzen (CD&V)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
bevoegd voor

 • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

Philippe Muyters (N-VA)

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
bevoegd voor

 • het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie
 • het beleidsveld werkgelegenheid
 • het beleidsveld professionele vorming
 • het beleidsveld sport

Joke Schauvliege (CD&V)

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
bevoegd voor

 • het beleidsdomein landbouw en visserij
 • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
 • het beleidsveld ruimtelijke ordening

Lydia Peeters (Open Vld)

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie (vanaf 9 januari 2019)
bevoegd voor:

 • het beleidsdomein financiën en begroting
 • het beleidsveld energie

Contact

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Adres
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 60 00
Fax
02 552 60 01
E-mail

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Adres
Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 552 68 00
Fax
02 552 68 01
E-mail

Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Adres
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
E-mail

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Adres
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 66 00
Fax
02 552 66 01
E-mail

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adres
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 64 00
Fax
02 552 64 01
E-mail

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Adres
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 61 00
Fax
02 552 61 01
E-mail

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Adres
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 63 00
Fax
02 552 63 01
E-mail

Sven Gatz, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

Adres
Sven Gatz, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 62 00
Fax
02 552 62 01
E-mail