Organisatie en werking van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering (VR) is de uitvoerende macht van Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de decreten die door het Vlaams Parlement goedgekeurd werden, voor de uitvoering van de jaarlijkse begrotingen en voor het dagelijks bestuur van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. De Vlaamse Regering is de motor van het Vlaamse beleid.

Verkiezing en eedaflegging

De Vlaamse Regering bestaat in principe uit negen ministers. Zij worden benoemd door het Vlaams Parlement. Enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen.

De Vlaamse Regering is gebonden aan de verkiezing van het Vlaams Parlement voor een periode van 5 jaar. Een ontslag van de Vlaamse Regering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van het Vlaams Parlement en de organisatie van nieuwe verkiezingen. In dat geval moet een nieuwe meerderheid gezocht worden voor de samenstelling van een nieuwe Vlaamse Regering voor de resterende looptijd van de ‘legislatuur’.

Werking van de Vlaamse Regering

De zetel van de Vlaamse Regering is gelegen aan het Brusselse Martelaarsplein. De wekelijkse vergadering wordt op vrijdag gehouden op het kabinet van de minister-president. De minister-president kan de regering ook in bijzondere vergadering bijeenroepen. Alle ministers zijn persoonlijk aanwezig. Een minister die niet aanwezig kan zijn, wordt vervangen door een collega-minister.

De Vlaamse Regering wordt bijgestaan door de Vlaamse administratie die georganiseerd is volgens 11 beleidsdomeinen en die ongeveer 40.000 ambtenaren telt (onderwijzend personeel niet inbegrepen). Daarnaast zijn bepaalde overheidstaken toegewezen aan gespecialiseerde agentschappen.

Op de website Vlaanderen.be/regering vindt u:

  • de samenstelling van de huidige Vlaamse Regering Bourgeois I en de bevoegdheden van de ministers
  • een overzicht van de voorgaande Vlaamse regeringen
  • en de beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering (regeerakkoord, beleidsbrieven en -nota's).

Meer info over de werking van de Vlaamse Regering vindt u op de website Overheid.vlaanderen.be.

Ook interessant

Publicaties

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.

Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de Vlaamse Regering 2014-2019

De bijdrage aan het Vlaams regeerakkoord is een document dat de Vlaamse administratie overhandigt bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse Regering. Met de bijdrage wil de Vlaamse administratie de onderhandelaars zo goed mogelijk ondersteunen bij de opmaak van het Vlaams regeerakkoord. De bijdrage bevat een analyse van de huidige toestand van Vlaanderen en de uitdagingen voor

Contact

Vlaamse Regering