De Vlaamse vastgoedwijzer 2014 geeft alle cijfers over de gronden die de Vlaamse overheid in bezit heeft

De Vlaamse overheid bezit 89.324 gronden ofwel 4.35% van het Vlaamse Gewest. Ze beheert 2.872 gebouwen, waarvan 2.335 in volle eigendom en 313 gehuurd.

Dit blijkt uit de ‘Vastgoedwijzer 2014’: het tweede rapport over het Vlaamse-overheidsvastgoed. Dit rapport biedt de meest actuele stand van zaken van de Vastgoeddatabank van de Vlaamse overheid, die sinds 2012 een nauwkeurige inventaris bijhoudt van data over gronden en gebouwen. Het verbeteren van het inzicht in de Vlaamse vastgoedportefeuille vormt een belangrijke stap in het actief beheer ervan.

Vlaams minister van Bestuurszaken: “Deze tweede Vastgoedwijzer is een belangrijk werkinstrument voor de Vlaamse overheid. Niet alleen geeft het goed de inventaris en evolutie van ons vastgoed weer. Bovendien krijgen we door dit overzicht een zeer goed beeld van waar de noden en opportuniteiten liggen om ons vastgoed te activeren en optimaal te beheren. We kunnen overbodige gebouwen aan marktconforme voorwaarden afstoten, of gebieden ontwikkelen in functie van de beleidsnoden.”

De Vlaamse overheid stelt hoge eisen aan gebouwen op vlak van energie-efficiëntie, duurzaamheid, locatie,… wat haar vastgoed aantrekkelijk maakt voor investeerders. Zo blijkt onder andere uit de grootste transactie ooit ondertekend op de Antwerpse kantorenmarkt, de verkoop van het gebouwencomplex aan het Kievitplein aan AG Real Estate voor € 195 miljoen.

De Vlaamse overheid investeert actief in vastgoed. In 2014 werd bijvoorbeeld € 12,5 miljoen vrijgemaakt om in de volgende jaren het masterplan te realiseren voor het kasteel van Gaasbeek en het omliggende domein: een site van Europees belang, met een unieke plaats in het Vlaamse museumlandschap.

Met haar transacties streeft de Vlaamse overheid naar het efficiënt inzetten van vastgoed voor maatschappelijke noden, hergebruik binnen de overheid en het behalen van synergie- en schaalvoordelen.

Vlaamse overheid beschermt open ruimte en groen 

64,56% van de gronden bestaat uit bossen, natuurreservaten, weilanden en overig groen om in te wandelen, fietsen en genieten. De Vlaamse overheid draagt zo bij tot het creëren en behoud van open ruimte.

Vlaamse overheid bezit merendeel gebouwen in gebruik

Het aantal gebouwen in volle eigendom van de Vlaamse overheid opgenomen in de vastgoeddatabank steeg van 2.131 in 2013 naar 2.335 in 2014.

Onroerend erfgoed in eigendom van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid beheert een belangrijk aandeel aan onroerend erfgoed. Van het type ‘gebouwen’ beschermt ze hoofdzakelijk ‘relicten van het bouwkundig erfgoed’ (571), gevolgd door beschermde monumenten (216) en WOI -relicten (58).

Vlaamse overheid gaat voor duurzaam huisvestingsbeleid

Dankzij de EAN-nummers die de entiteiten ingaven in de vastgoeddatabank, konden de netbeheerders de energiegegevens bezorgen van 53% van de gebouwen, tegenover 37% in de vorige Vastgoedwijzer. Het totale primair energieverbruik kwam in 2013 op 507 GWh. Daarvan bedroeg 73% elektriciteit, 25% gas en 2% stookolie. 530.462 m2 bruto-oppervlakte wordt van hernieuwbare energie voorzien. De gemiddelde EPC-waarden van de meeste gebouwtypes in de categorie ‘publieke gebouwen’ van de Vlaamse overheid, liggen onder het referentiekengetal voor een gelijkaardig standaardgebouw en scoren dus beter. De gemiddelde EPC-waarde voor publieke kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid bedraagt 230,97 kWh/m².

Gebruiksvriendelijke informatie publiek toegankelijk

De gegevens uit de vastgoeddatabank zijn voor iedereen toegankelijk in de vorm van webkaarten en rapporten op maat. Meer informatie: www.bestuurszaken.be/vastgoed

De volledige vastgoedwijzer vindt u op: http://www.bestuurszaken.be/Vastgoedwijzer

 

Tina Mafrans
Het Facilitair Bedrijf
teamhoofd Communicatie