chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regeringsdocumenten vanaf september online

  Vanaf nu krijgt iedereen toegang tot de documenten waarover de Vlaamse Regering beslissingen nam: geïnteresseerde burgers, onderzoekers, mensen uit het middenveld, journalisten enz. Daarmee geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan haar princiepsbeslissing van januari dit jaar.

  De Vlaamse Regering maakt al verschillende jaren wekelijks haar beslissingen bekend op de portaalsite vlaanderen.be. Vanaf nu maandag krijgt iedereen ook toegang tot de documenten die aanleiding hebben gegeven tot die beslissingen: regeringsnota’s, mededelingen, ontwerpdecreten … en dat vanaf hun eerste behandeling op de Ministerraad.

  De regeringsdocumenten worden online gekoppeld aan de beslissing waarop ze betrekking hebben. De beslissingen verschijnen vrijdag na de Ministerraad op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering. Wie wil kan zich daar ook abonneren op de regeringsbeslissingen, of op een thematische selectie eruit. De maandag daarop worden op die webpagina automatisch de documenten per beslissing toegevoegd.

  Het gaat om alle nota’s en mededelingen, met uitzondering van de documenten bij individuele beslissingen en sommige vertrouwelijke documenten. Individuele beslissingen regelen een persoonlijke rechtstoestand en gelden voor één of enkele welbepaalde gevallen, zoals benoemingen , subsidiebesluiten voor projecten of investeringssubsidies voor bedrijven. De individuele beslissingen zelf worden wel bekend gemaakt in het overzicht van de regeringsbeslissingen.

  Door de regeringsdocumenten actief openbaar te maken, streeft de Vlaamse Regering naar meer openheid en transparantie en wil ze meer inzicht geven in de manier waarop het beleid tot stand komt.

  Benjamin Muylaert
  Woordvoerder minister-president Geert Bourgeois