Steun voor leesbevordering

In het kader van het beleid voor de leesbevordering - om
het lezen in Vlaanderen te stimuleren - werden op
voorstel van Bert ANCIAUX, Vlaams Minister voor Cultuur,
voor 413.980 euro (16,7 miljoen fr.) projectsubsidies
toegekend.

Aan het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur werd een
subsidie toegekend van 232.400 euro (9,4 miljoen fr.)
voor de realisatie van verschillende projecten zoals de
Jeugdboekenweek, de werking van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen, het project Fahrenheit 451 voor adolescenten
(vooral uit het BSO en TSO onderwijs) en de organisatie
van een studiedag in het kader van het Europees Platform
Leesbevordering.

De boekhandelketen Co-Libro ontvant 29.499 euro (1,2
miljoen fr.) voor de Leesactie 14+, de Vereniging ter
Bevordering van het Vlaams Boekwezen 111.552 euro (4,5
miljoen fr.) voor de Voorleesactie en 9.916 euro (O,4
miljoen fr.) voor de educatieve begeleiding in het kader
van de Boekenbeurs, en het Centrum voor Lezen en
Informatie ontvangt 5801 euro (234.000 fr.) voor de
spreiding en educatieve begeleiding van de interactieve
tentoonstelling 'Boekenhoeve' voor kleuters.

Vanaf 2002 zullen de landelijke projecten voor de
leesbevordering gecoƶrdineerd en in samenwerking met
partners uit onderwijs, bibliotheek- en boekwezen
georganiseerd worden door de Stichting Lezen Vlaanderen.
Het merendeel van de middelen voor de leesbevordering
gaat dan ook naar deze Stichting. Wel zullen nog
projectmiddelen ter beschikking zijn voor kleinschalige
innoverende projecten, die het leesplezier in Vlaanderen
versterken.

Voor de bevordering van het gezamenlijke leesgenoegen
stelt de Minister in 2001 nog 49.579 euro (2 miljoen fr.)
ter beschikking om kwaliteitsbegeleiding van leeskringen
te honoreren. Het nieuwe reglement voor de subsidiƫring
van leeskringen is vanaf heden bij de Administratie
Cultuur verkrijgbaar.

Tenslotte stelt Vlaams minister Anciaux in het najaar de
nieuwe 'boekencheque' voor. Hij heeft 173.525 euro (7
miljoen fr.) uitgetrokken om deze cheques als
leesstimulerend middel ter beschikking te stellen, zowel
aan leeskringen als bij specifieke promotieacties, maar
vooral om doelgroepen, die minder gemakkelijk toegang
hebben tot het boek, tot lezen aan te sporen.


persinfo : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. 02 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be