Weliswaar brengt dossier over onlinehulpverlening

DOSSIER Onlinehulpverlening

Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, brengt in zijn septembereditie 2015 een dossier over online hulpverlening. Het aantal hulporganisaties dat online met cliënten communiceert is de laatste jaren sterk gestegen. Anderen zijn nog op zoek naar de juiste formule. Wat is er al mogelijk? Wat brengt de toekomst? En hoe gaan we op een ethische manier om met deze nieuwe ontwikkelingen?

Ook nog in deze editie:

Coverstory. Onderwijs: de introductie van het M-decreet
België ratificeerde in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarin staat dat de overheid meer inspanningen moet doen om kinderen met een specifieke leerbehoefte toe te laten tot het gewone onderwijs. Vanaf 1 september moeten scholen dus op zoek naar ‘redelijke aanpassingen’ voor kinderen met een beperking, bijvoorbeeld een laptop voorzien voor een slechtziend kind, een rekenmachine voor een kind met dyscalculie of langere toetstijden voor wie daar nood aan heeft. Volgens onderwijsminister Hilde Crevits staat in het decreet de onderwijsbehoefte centraal, en niet langer de leerstoornis of de beperking van het kind. Zowel bij ouders als leerkrachten leven nog heel wat vragen rond het decreet, maar minister Crevits benadrukte al dat haar inspecteurs de komende twee jaar vooral een ondersteunende in plaats van een controlerende rol zullen spelen. Zo krijgt iedereen de tijd om zich rustig aan te passen.

Nudging: het onzichtbare duwtje in de rug
Obesitas is een plaag. Velen onder ons eten te veel, te vet en bewegen te weinig. De vettaks probeert daar aan te verhelpen. Maar er zijn ook andere manieren om ons – ongemerkt – aan te zetten tot gezondere keuzes. Professor Jan Vinck (KULeuven) legt uit hoe ons gedrag verandert zonder dat we het in de gaten hebben.

Meer op www.weliswaar.be/125

Weliswaar.be is een magazine en een website van de Vlaamse overheid voor iedereen die werkzaam is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin.
www.weliswaar.be/nieuwsbrief  |  www.facebook.com/weliswaar  |  www.twitter.com/weliswaarbe


 

Websites

Liesbeth Van Braeckel
  • Telefoon
    02 553 33 76