Weliswaar brengt jaaroverzicht over onderzoek naar welzijns- en gezondheidszorg 2014.

DOSSIER
Onderzoek naar welzijns- en gezondheidszorg 2014

Weliswaar, het vakmagazine van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, brengt traditioneel in zijn kersteditie een jaaroverzicht van onderzoeken die de zorgsector onder de loep namen.

Ook nog in deze editie:

Coverstory: De nieuwe dokter
De nieuwe dokter is geen dictator, maar overlegt met de patiënt. Wie ernstig ziek wordt, wil één ding: zo snel mogelijk geholpen worden. Maar wat als er verschillende, gelijkwaardige behandelopties zijn? In het UZ Leuven beslissen artsen en patiënten samen. Weliswaar sprak met de Amerikaanse professor Glyn Elwyn over ‘shared decision making’.

Gedragscode voor verzekeraars onbekend en onbemind
De gedragscode waarmee verzekeraars beloven op een menselijke manier om te gaan met verkeersslachtoffers is onbekend. Hij wordt in de praktijk nauwelijks toegepast, blijkt uit een onderzoek van Rondpunt.

Ervaringsdeskundigen leiden professionelen op
In de geestelijke gezondheidszorg is het nieuwe buzzword ‘recovery oriented practice’. Kenniscentrum Lucas (KULeuven) deed er onderzoek naar. Door de vermaatschappelijking van de zorg verandert ook de visie op mensen met psychische kwetsbaarheid. Vroeger lag de focus op genezing, nu verschuift die naar herstel. En dat is voor veel hulpverleners wennen. Weliswaar sprak met ervaringsdeskundige Ann Callebert.

De pedagogische civil society
Opvoeden is niet alleen de verantwoordelijkheid van ouders. Vroeger was dat een vanzelfsprekende gedachte, maar de laatste decennia zijn de meeste gezinnen op zichzelf teruggeplooid. Nochtans is een krachtig netwerk belangrijk, zeker voor kwetsbare gezinnen. Expoo, het Vlaamse expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning, vroeg aan onderzoekster Kristien Nys om Vlaamse voorbeelden van een ‘pedagogische civil society’ onder de loep te nemen.

Meer op www.weliswaar.be/121

Weliswaar.be is een magazine en een website van de Vlaamse overheid voor iedereen die actief is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin. Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren via www.weliswaar.be.

Nico Krols
Woordvoerder
Liesbeth Van Braeckel
  • Telefoon
    02 553 33 76