chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De deontologische code van de Vlaamse ambtenaar

  Elke personeelslid van de Vlaamse overheid moet zich houden aan de normen en basisregels die vastgelegd zijn in de deontologische code van de Vlaamse overheid en de arbeidsreglementen van de afzonderlijke diensten.

  In de deontologische code van de Vlaamse overheid staat uitgelegd welke regels de ambtenaren moeten volgen op het gebied van:

  • loyauteit en samenwerken
  • betrouwbaarheid: correct en consequent handelen
  • klantgerichtheid
  • objectiviteit
  • zorgvuldig beheer van middelen
  • spreekrecht en spreekplicht.

  Daarnaast moeten de Vlaamse ambtenaren zich houden aan het arbeidsreglement van hun eigen entiteit.

  Topambtenaren en raden van bestuur van de Vlaamse overheidsdiensten moeten zich ook houden aan de principes van deugdelijk bestuur (o.a. over de werking van de bestuursraden, transparante en billijke verloning). De normen en maatregelen zijn verankerd in het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

  Contact