De deontologische code van de Vlaamse ambtenaar

Elke personeelslid van de Vlaamse overheid moet zich houden aan de normen en basisregels die vastgelegd zijn in de deontologische code van de Vlaamse overheid en de arbeidsreglementen van de afzonderlijke diensten.

In de deontologische code van de Vlaamse overheid staat uitgelegd welke regels de ambtenaren moeten volgen op het gebied van:

  • loyauteit en samenwerken
  • betrouwbaarheid: correct en consequent handelen
  • klantgerichtheid
  • objectiviteit
  • zorgvuldig beheer van middelen
  • spreekrecht en spreekplicht.

Daarnaast moeten de Vlaamse ambtenaren zich houden aan het arbeidsreglement van hun eigen entiteit.

Topambtenaren en raden van bestuur van de Vlaamse overheidsdiensten moeten zich ook houden aan de principes van deugdelijk bestuur (o.a. over de werking van de bestuursraden, transparante en billijke verloning). De normen en maatregelen zijn verankerd in het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

Contact

Agentschap Overheidspersoneel

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 50 30
Fax
02 553 50 28
E-mail
Website