Diversiteit als meerwaarde

De Vlaamse overheid wil als werkgever een weerspiegeling zijn van de samenleving en een voorbeeld op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daarom streeft de Vlaamse administratie naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen, ook in leidinggevende functies.

Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen bij de Vlaamse overheid, met oog voor het potentieel van alle medewerkers en met respect voor hun eigenheid..

De Vlaamse Diversiteitsambtenaar en de dienst Diversiteitsbeleid (vroeger Emancipatiezaken) maken werk van een gelijkekansen- en diversiteitsplan voor de Vlaamse overheid. Zij hebben aandacht voor de volgende vijf kansengroepen:

  • vrouwen en mannen
  • personen met een migratieachtergrond
  • personen met een handicap of chronische ziekte
  • kortgeschoolden
  • ervaren werknemers.

Personen met een migratieachtergrond of personen met een handicap of chronische ziekte zijn op dit moment nog ondervertegenwoordigd. Daarom wordt er een actief beleid gevoerd om mogelijke drempels weg te werken en meer mensen uit deze groepen aan te trekken.

In bijna alle beleidsdomeinen en alle entiteiten van de Vlaamse overheid is een diversiteitsambtenaar actief. Die coördineert de acties rond gelijke kansen en diversiteit op de lokale werkvloer en is het aanspreekpunt voor medewerkers met vragen daarover.

Meer informatie vind je op de website van de dienst Diversiteitsbeleid.

Zij kozen al voor een job bij de Vlaamse overheid

Els Van Kerckhove

Ik ben een beetje de administratieve duizendpoot van onze afdeling, zeg maar: ik zorg dat iedereen snel en correct geholpen wordt.

Els Van Kerckhove (40) management assistent van afdeling Beleid (Departement WSE, Brussel)
VerhaalPortret_PrittyKaurPalwinder

Hoe meer divers een groep is op vlak van afkomst, handicap of geaardheid, hoe meer je elkaar te vertellen hebt.

Pritty Kaur Palwinder (29) Managementondersteuner bij het Agentschap Binnenlands Bestuur
VerhaalPortret_BenDeBruyne

Ik ben heel open over mijn gezondheid. Dat stellen mijn collega’s op prijs.

Ben De Bruyne (37) Communicatiemedewerker van Agentschap Overheidspersoneel

Topvrouwen voor topjobs

De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen, zowel in middenkaderfuncties als in topfuncties, tegen 2019. Om ook vrouwen aan te moedigen om te solliciteren voor een topfunctie, lanceerde de Vlaamse overheid een reeks getuigenissen van vrouwen die bij de Vlaamse overheid al een leidinggevende functie bekleden. Vanuit hun ervaring willen zij een inspirerend voorbeeld zijn voor andere vrouwen.

Lees de verhalen.

Solliciteer voor een topfunctie.

Publicaties

Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016-2020

Het strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan van de Vlaamse overheid voor 2016-2020 bouwt verder op de afspraken gemaakt in het regeerakkoord, de evaluatie van de vorige plannen, het advies van de Commissie Diversiteit van de SERV, input van verschillende leidend ambtenaren, managementcomités en directieraden, consultatieronde van de diversiteitsambtenaren, gesprekken met het middenveld,

Veelgestelde vragen

Contact

dienst Diversiteitsbeleid

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
dienst Diversiteitsbeleid
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Fax
02 553 51 06
E-mail
Website

afdeling Dienstencentrum Talent

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
afdeling Dienstencentrum Talent
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 01 08
E-mail
Website