chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Diversiteit als meerwaarde

  De Vlaamse overheid wil als werkgever een weerspiegeling zijn van de samenleving en een voorbeeld op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daarom streeft de Vlaamse administratie naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen, ook in leidinggevende functies.

  Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen bij de Vlaamse overheid, met oog voor het potentieel van alle medewerkers en met respect voor hun eigenheid..

  De Vlaamse Diversiteitsambtenaar en de dienst Diversiteitsbeleid (vroeger Emancipatiezaken) maken werk van een gelijkekansen- en diversiteitsplan voor de Vlaamse overheid. Zij hebben aandacht voor de volgende vijf kansengroepen:

  • vrouwen en mannen
  • personen met een migratieachtergrond
  • personen met een handicap of chronische ziekte
  • kortgeschoolden
  • ervaren werknemers.

  Personen met een migratieachtergrond of personen met een handicap of chronische ziekte zijn op dit moment nog ondervertegenwoordigd. Daarom wordt er een actief beleid gevoerd om mogelijke drempels weg te werken en meer mensen uit deze groepen aan te trekken.

  In bijna alle beleidsdomeinen en alle entiteiten van de Vlaamse overheid is een diversiteitsambtenaar actief. Die coördineert de acties rond gelijke kansen en diversiteit op de lokale werkvloer en is het aanspreekpunt voor medewerkers met vragen daarover.

  Meer informatie vindt u op de website van de dienst Diversiteitsbeleid.

  Niet alleen anders mogen zijn, maar ook anders mogen denken, dat is diversiteit.

  Alona Lyubayeva (44) van dienst Diversiteitsbeleid (Agentschap Overheidspersoneel, Brussel)

  Ik ben een beetje de administratieve duizendpoot van onze afdeling, zeg maar: ik zorg dat iedereen snel en correct geholpen wordt.

  Els Van Kerckhove (40) van afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen (Departement WSE, Brussel)

  Vrouwen moedigen vrouwen aan om te solliciteren voor topfunctie bij de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen, zowel in middenkaderfuncties als in topfuncties, tegen 2019. Om ook vrouwen aan te moedigen om te solliciteren voor een topfunctie, lanceerde de Vlaamse overheid een reeks getuigenissen van vrouwen die bij de Vlaamse overheid al een leidinggevende functie bekleden. Vanuit hun ervaring willen zij een inspirerend voorbeeld zijn voor andere vrouwen.

  Lees hier de getuigenissen van topvrouwen in topjobs.

  Interesse in een topfunctie bij de Vlaamse overheid? Bekijk de openstaande vacatures

  Publicaties

  Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016 : van intenties naar acties

  Het gelijkekansen- en diversiteitsplan licht het stappenplan toe hoe de Vlaamse overheid diversiteit in het personeelsbestand wil bereiken, welke rol de dienst Diversiteitsbeleid op zich neemt en welke rol de andere actoren moeten spelen. De doelstellingen en de acties zijn gericht op een inclusieve benadering van de kansengroepen en de structurele inbedding van diversiteit binnen de organisatie

  Contact

  dienstencentrum Rekrutering en Selectie

  dienst Diversiteitsbeleid