Regelgeving, dat is wiskunde, taal en logica tegelijkertijd

An (37) maakt deel uit van twee technische werkgroepen die werken aan de integratie gemeente en OCMW en de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Twee doelstellingen die vooropgesteld worden in de beleidsnota 2014-2019 van de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur. “Zonder te technisch te worden komt het er ook op neer dat we het huidige Gemeentedecreet, OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking integreren in één en hetzelfde ‘Decreet Lokaal Bestuur’ ”.

Daarnaast is An ook lid van de werkgroep regelgeving lokale verkiezingen die momenteel waar nodig de regelgeving aanpast in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018. “Als ik dit vertel aan mensen in mijn omgeving, krijg ik soms de reactie: ”Regelgevingen schrijven, is dat niet saai?“ ”

VerhaalPortret_An_Van_Herck
Naam
An Van Herck
Leeftijd
37
Werkt bij
Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Lokale Organisatie en Werking site Antwerpen)
Functie
Beleidsmedewerker (jurist) Organisatie en Werking Lokale Besturen
Bij de Vlaamse overheid sinds
2003

De troeven van mijn job? Elke dag werken aan projecten en dossiers, samen met mensen waarmee het klikt, en het uitmuntende zicht op de Antwerpse skyline!

Denkerstype

Maar saai is het allerminst, vertelt An. “Ik geef toe, het is soms heel juridisch-technisch, maar als jurist heb ik daarvoor gestudeerd natuurlijk. Ik vind het net heel uitdagend om samen met andere leden van de werkgroep een goede regeling uit te schrijven, waarbij we de huidige regeling trachten te verbeteren. Regelgeving schrijven is naast bezig zijn met taal ook een beetje wiskunde en logica, want zodra je een artikel in een decreettekst wijzigt, heeft dat effect op andere artikelen. Het is ook vaak creatief nadenken over oplossingen om een regeling sluitend neer te schrijven.”

Voordien werkte An als teamverantwoordelijke. “Met het team ondersteunden we de toezichthoudende overheid bij klachten tegen beslissingen van lokale besturen en stonden we lokale besturen bij met advies. Een functie waarbij voornamelijk reglementering moet worden toegepast. We hebben een fijn team en ik deed deze functie heel graag. Maar nu is het wel een uitdaging om de ervaring die ik heb opgebouwd mee te nemen in een functie die de reglementering die ik voordien toepaste onder de loep te nemen en aan te passen. Ik ben ook een typisch ‘denkerstype’: in mijn nieuwe functie kan ik meer creëren, brainstormen, nieuwe ideeën en oplossingen zoeken. En als je dan een oplossing vindt, is dat enorm fijn.”

Ik kom uit een ambtenaarsnest en werd heel bewust ambtenaar.

VerhaalActie_An_Van_Herck

Hart luchten

An komt uit een ambtenaarsnest en werd ook zelf heel bewust ambtenaar. “Bij de Vlaamse overheid ben ik misschien een kleine spil binnen bijvoorbeeld de organisatie van de verkiezingen, maar die verkiezingen zijn wél een van de basisprincipes van onze democratie en ik vind het fijn om daar in betrokken te zijn. Je werkt binnen projecten ook mee aan regelgeving die ervoor probeert te zorgen dat lokale besturen goed kunnen functioneren. En goede lokale besturen zorgen voor een goede samenleving, wat voelbaar is voor iedereen.”

Haar grootste troef vindt An haar collega's. “Ik functioneer het beste in een omgeving waar er vertrouwen is in elkaar en waar er gelachen kan worden. Komt er dan eens een opdracht binnen die ons iets moeilijker ligt, dan kunnen we bij elkaar terecht. Om ons hart even te luchten én om samen te zoeken naar een oplossing. Dagelijks samenwerken aan projecten en dossiers met mensen waarmee het klikt is, naast mijn uitmuntend uitzicht op de Antwerpse skyline, van onschatbare waarde voor mij en maakt dat ik graag kom werken. Spontaan worden sommige collega's dan zelfs vrienden.”

Meer weten over het Agentschap Binnenlands Bestuur? binnenland.vlaanderen.be