Het selectieproces

Het selectieproces

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces. Voor veel gezochte functies legt de Vlaamse overheid soms proactief een werfreserve aan.

Hoe stel je je kandidaat?

In onze vacatureberichten vind je meer informatie over de functie en de context, wie we zoeken en ons aanbod. Bij elke vacature van de Vlaamse overheid hoort een selectiereglement. Daaruit haal je de gedetailleerde informatie over de vacature en het selectieproces. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Wie wil solliciteren bij de Vlaamse overheid, doet dat doorgaans met een vast sollicitatieformulier. Het is erg belangrijk dat je het formulier goed, volledig en eerlijk invult. Bij de cv-screening en voorselectie zal de selectieverantwoordelijke zich hierop baseren voor zijn/haar beoordeling. Je antwoorden moeten zodanig geformuleerd zijn dat selectieverantwoordelijken er geen waaromvragen meer over kunnen stellen. Kan dat wel nog? Dan moet je je antwoord verder uitwerken.

Soms kan solliciteren ook aan de hand van een online formulier of kan het zijn dat er gevraagd wordt om een cv met motivatiebrief. Je vindt de sollicitatiewijze steeds terug onderaan onze vacatures.

Sollicitatietips

Hulp nodig om te solliciteren? Neem eens een kijkje bij onze tips.

cv-screening en voorselectie

Na afloop van de publicatieperiode screent de selectieverantwoordelijke alle ontvangen sollicitaties. Op basis van de formele deelnemingsvoorwaarde(n) die in het selectiereglement opgesomd werden, wordt gekeken welke kandidaten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

Gaat het om een grote procedure, dan kan het zijn dat er nog een voorselectie plaatsvindt met de kandidaten die na de cv-screening doorgaan. In het selectiereglement wordt van te voren bepaald hoe de voorselectie georganiseerd zal worden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de open vragen die gesteld werden in het sollicitatieformulier, door het opvragen van een motivatiebrief bij de sollicitatie, met verkennende gesprekken of met computergestuurde oefeningen.

Selectieproeven

Na de cv-screening en eventuele voorselectie volgen selectieproeven waarbij zowel de kennis als de competenties van de kandidaat getest worden. Dat kan bijvoorbeeld met het oplossen van een case, een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst, een postbakoefening, een assessment, ... Elke procedure is anders en afgestemd op de specifieke functie.

In dienst

Word je geselecteerd voor de functie, dan zal de personeelsadministratie de indiensttreding verder regelen.

Feedback over je sollicitatie

Na elke selectieprocedure kan je als kandidaat steeds feedback vragen bij de betrokken selectieverantwoordelijke om zo een beter beeld te krijgen van jouw sterktes of verbeterpunten.

Solliciteren bij de Vlaamse overheid met een handicap of chronische ziekte

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap of chronische ziekte tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Geef dit dan aan in het sollicitatieformulier of neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

Werfreserves bij de Vlaamse overheid

Voor veel gezochte functies legt de Vlaamse overheid soms proactief een organisatiebrede werfreserve aan. Je doorloopt bij een werfreserve een modulaire selectieprocedure. De werfreserve wordt net zoals andere vacatures aangekondigd via een vacaturebericht met bijhorend selectiereglement in het vacatureoverzicht. Je stelt je kandidaat op dezelfde manier als bij de andere vacatures (zie hoger voor meer informatie). Nadien screent de selectieverantwoordelijke alle ontvangen sollicitaties en wordt de eerste module doorlopen. Doorloop je deze module met succes dan worden in een tweede module de competenties getest die relevant zijn voor deze functie. Indien je weerhouden wordt na deze competentiescreening, word je opgenomen in de werfreserve.

Is er vervolgens een concrete vacature bij één van de entiteiten van de Vlaamse overheid, dan kunnen kandidaten uit de werfreserve voor die functie opgeroepen worden voor een eindgesprek waarbij specifieke competenties getest worden.

Klachtenprocedure bij selecties

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de kwaliteit van haar selectieprocedures. Rekrutering en selectie bij de Vlaamse overheid gebeurt volgens kwalitatieve en deontologische principes. Een Selectiekwaliteitscommissie, een onafhankelijke groep van HR-experten, waakt over de goede toepassing van die principes.

Lees meer welke stappen je kan zetten

Veelgestelde vragen

Contact

afdeling Dienstencentrum Talent

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
afdeling Dienstencentrum Talent
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 01 08
E-mail
Website