chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid

  Nog student en op zoek naar werkervaring? Dan kan je bij de Vlaamse overheid informeren naar stages of leerwerkplaatsen. 

  Leerlingen en studenten kunnen een leerwerkplaats krijgen via de beroepsinlevingsovereenkomst.

  Voorwaarden

  Alle jongeren zijn welkom: scholieren, universitairen en hogergeschoolden. De Vlaamse overheid doet ook extra inspanningen voor knelpuntstages en kansengroepen.

  Er zijn stageplaatsen voor volgende jongeren:

  • leerlingen en studenten die voor hun schoolse opleiding een stage volgen (schoolstage)
  • cursisten van opleidingscentra (stage van opleidingscentrum).

  Betaalde leerwerkplaatsen zijn er voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Zij volgen twee dagen per week les op school en gaan drie dagen werken.

  Procedure

  Er bestaat geen algemeen overzicht van de mogelijke stageplaatsen of leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het zoeken en organiseren van die stage- en leerwerkplaatsen is een taak van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De toekenning van stage- en leerwerkplaatsen gebeurt enkel op vraag.

  Voor meer informatie: Recep Bas of Greta Gryson.

  Een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid bieden wel zelf stage- en leerwerkplaatsen aan:

  • Kind en Gezin zorgt zelf voor zijn stage- en leerwerkplaatsen. Voor die plaatsen kan je terecht bij Kind en Gezin.
  • Voor leerkrachten, leerlingen en studenten heeft Onderwijs en Vorming meer specifieke zoekmogelijkheden uitgewerkt.

  Bedrag

  Stageplaatsen zijn onbezoldigd.

  Een leerwerkplaats geeft recht op een leervergoeding en eventuele bijkomende voordelen. De maximale vergoeding is gekoppeld aan uw leeftijd. Je vindt de berekeningstabellen op de website.

  Personen tewerkgesteld met een beroepsinlevingsovereenkomst hebben ook recht op verlof.

  Wetgeving

  Decreet van 15 juni 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen (B.S. 12 augustus 2005)

  Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten (B.S. 23 september 2005)

  Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten door sommige rechtspersonen (B.S. 12 januari 2006)

  Contact

  Agentschap Overheidspersoneel

  Personeel, Communicatie en K&G-Academie

  Adres
  Hallepoortlaan 27
  1060 Sint-Gillis
  België
  Telefoon
  02 533 12 11
  Fax
  02 534 13 82
  E-mail
  Website